Webové aplikácie

 

Intranet portály

Intranetový portál umožňuje centralizovanú správu dokumentov, podporu firemných procesov a vytvorenie platformy pre kooperáciu jednotlivých zamestnancov. Nesmiernou výhodou tohto riešenia je jednoduchý prístup prostredníctvom internetového prehliadača.

Potrebujete zaviesť systém vo firemných dokumentoch, šablónach alebo iných súboroch? Potrebujete vytvoriť platformu, ktorá umožní spolupracovať zamestnancom alebo monitorovať stav firemných procesov? Ak ste odpovedali aspoň na jednu z otázok áno, je pre Vás intranetový portál správnym riešením. Riešenie je realizované ako webový portál, ktorý je prístupný iba z Vašej firemnej siete.
Intranetový portál môže pokrývať nasledovné oblasti:

 • Centralizované úložisko dokumentov alebo súborov.
 • Systém zdielania vedomostí alebo postupov.
 • Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi.
 • Systém riadenia tokov produktov alebo služieb.
 • Zdielanie firemných informácií.

Referencie Mám záujem o podobné riešenie

 • Analýza jestvujúcich procesov a možnosti ich prenesenia na portálové riešenie.
 • Návrh funkcionality a dizajnu intranetového portálu.
 • Implementácia a nasadenie.
 • Migrácia potrebných údajov do portálového riešenia.
 • Monitorovanie a ďalšia optimalizácia riešenia.

 

Podpora biznis procesov

Manuálna realizácia biznis procesov prináša so sebou veľké množstvo negatív. Je časovo, a teda finančne náročná, človek ako faktor, do nej prináša nemalý počet chýb. Niektoré procesy je nutné monotónne periodicky opakovať. Pomôžeme Vám automatizovať Vaše biznis procesy.

V každej spoločnosti alebo organizácii sa vykonáva množstvo procesov, ktoré je možné efektívne automatizovať a ušetriť tak nielen čas, ale aj finančné prostriedky. Medzi takéto procesy patria napríklad:

 • Dopredu definovaná manipulácia alebo úprava veľkého množstva dokumentov.
 • Digitalizácia alebo tlač veľkého množstva dokumentov.
 • Rozosielanie hromadnej korešpondencie digitálnou alebo papierovou formou.
 • Manipulácia s veľkým množstvom grafických alebo iných súborov.
 • Akákoľvek iná, stále opakujúca sa činnosť alebo činnosti nad veľkým množstvom aktív.

Pomôžeme Vám identifikovať procesy, ktoré zapadajú do hore uvedených oblastí, zanalyzovať ich a následne ich automatizovať tak, aby sa vykonávali rýchlejšie a efektívnejšie. Pre takto automatizované procesy realizujeme technologickú platformu v podobe serverov, sieťovej a softvérovej infraštruktúry.

Referencie Mám záujem o podobné riešenie

 • Analýza stávajúcich biznis procesov a ich možnosti automatizácie.
 • Automatizácia vhodných procesov.
 • Vytvorenie podpornej infraštruktúry pre automatizované procesy.
 • Poskytovanie komplexných riešení v oblasti automatizácie biznis procesov.

 

Zber a spracovanie dát

Zber a spracovanie dát z rôznych verejne dostupných zdrojov, elektronických formulárov, ankiet alebo špecializovaných zdrojov s rôznou geografickou lokalizáciou.

Vytvoríme pre Vás riešenia v nasledovných oblastiach hromadného zberu a spracovania dát:

 • Zber a analýza dát z verejne dostupných zdrojov na internete (katalógy, elektronické obchody, registre, webové portály) Vám pomôžu získať prehľad o vývoji trhu, cenových reláciách, nových možnostiach odbytu Vašich produktov alebo služieb. Získate tak nemalú konkurenčnú výhodu.
 • Zber a analýza dát zo zákazníkom definovaných elektronických formulárov umiestnených na webových stránkach alebo distribuovaných inou cestou, napríklad v podobe elektronických, či papierových dokumentov. Zber a analýza dát z rôznych ankiet alebo kvízov.
 • Zber a analýza dát zo špecializovaných zariadení (meracích zariadení, video alebo audio zdrojov), ktoré môžu byť lokalizované na niekoľkých málo vzdialených miestach alebo geograficky rozľahlých oblastiach.

Pripravíme pre Vás komplexné riešenie, v ktorom môžete využiť našu technologickú infraštruktúru.

Referencie Mám záujem o podobné riešenie

 • Zber a analýza dát z verejne prístupných zdrojov.
 • Tvorba prehľadných štatistických výstupov.
 • Príprava elektronických formulárov, ankiet a kvízov.
 • Realizácia zberu údajov z formulárov, ankiet a kvízov.
 • Zber a spracovanie údajov zo špecializovaných zariadení.

Mám záujem o podobné riešenie

*Povinná položka

Čo ponúkame / čo by ste mali vedieť?

Rozumieme informáciám

Vieme, ako ich zbierať, ukladať, šíriť a spracovávať tak, aby boli vždy v bezpečí a Vám k dispozícii. Ukážeme Vám, že ak sa správne využijú, ich cena je nevyčísliteľná.

Efektivita rovná sa zisk

Finančný, časový, strategický. Zisk, ktorý Vám vytvorí náskok pred konkurenciou a poskytne väčší priestor pre manévrovanie. Efektívna práca je jedným z kľúčov k úspechu. Dokážeme Vám, že sa to dá inak.

Umenie pracovať s ľahkosťou

Staré postupy dnes dokážu zabezpečiť dosiahnutie vytýčených cieľov len veľmi ťažko. Cesta k nim je navyše zbytočne vyčerpávajúca a niekedy aj frustrujúca. Stráca sa kreativita, na nápady nie je čas. Áno, aj takto sa dá pracovať.

Zaujali sme Vás? Napíšte nám na obchod@sorudan.sk alebo nám zavolajte na +421 917 256 045