Autorské práva

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.sorudan.sk (ďalej len "internetová stránka") je SORUDAN Solutions, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 45 378 312 (ďalej len „SORUDAN Solutions, s.r.o.“).

Internetová stránka, ako aj jej jednotlivé časti sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len "autorský zákon"). Výlučným nositeľom majetkových autorských práv k internetovej stránke je SORUDAN Solutions, s.r.o..

Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky alebo jej časti, akékoľvek kopírovanie alebo napodobňovanie internetovej stránky alebo jej časti je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a preto sa zakazuje.

Údaje uvedené na internetovej stránke majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. SORUDAN Solutions, s.r.o. nezodpovedá za správnosť údajov, ktoré na internetovú stránku preberá od tretích osôb alebo z iných ako vlastných zdrojov.

SORUDAN Solutions, s.r.o. nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetovej stránky. SORUDAN Solutions, s.r.o. tiež nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním internetových stránok tretích osôb, na ktoré odkazuje táto internetová stránka.

Prečo si vybrať práve nás?

S nami sa nestratíte

Rozumiete svojmu podnikaniu, my rozumieme nášmu. Určite máte predstavu o realizácii Vašej vízie. My Vám ukážeme možnosti, ktoré poskytuje súčasná technológia a trh. Spoločne potom navrhneme úspešný projekt, ktorý splní Vaše očakávania a ciele.

Podporujeme naše projekty

Za úspechom projektu stojí nielen kvalitná realizácia ale aj dobrá podpora, preto naše projekty a našich zákazníkov dlhodobo podporujeme. Sme Vám stále k dispozícii a reagujeme dynamicky. S nami máte vždy pevnú pôdu pod nohami.

Administratíva na naše plecia

Postaráme sa o prípravu zmluvy o dielo, licenčnej zmluvy alebo iných zmlúv spojených s projektom. Vybavíme za Vás administratívu spojenú s nákupom služieb tretích strán (registrácia domén, nákup hostingových služieb, reklamného priestoru, zaobstaranie SSL certifikátov).

Zaujali sme Vás? Napíšte nám na obchod@sorudan.sk alebo nám zavolajte na +421 917 256 045